Protezare mixtă bimaxilară – proteză acrilică totală maxilară şi proteză scheletată mandibulară